Etusivulle


Tiedoksenne arviointi- ja tutkimusjaksosta

Olemme Liperin keskustassa toimiva tukiasuntoja ja psykiatrista kotisairaanhoitoa tarjoava yritys. Palvelumme on suunnattu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä muille psykososiaalista kuntoutusta/tukea tarvitseville, asiakkainamme on myös maahanmuuttajia.

Arviointi- ja tutkimusjakso käsittää 3-4 viikon jakson Tukikallion tukiasunnossa. Palvelu sisältää tukiasunnon, psykiatrisen kotisairaanhoidon, puhelinpäivystyksen sekä yhteiset päivätoiminnat. Arviointi-ja tutkimusjakson käyttäminen ei edellytä asiakkaan jatkoasumista Tukikallion tukiasunnossa. Jakson tarkoituksen on antaa palvelunkäyttäjälle tietoa asiakkaan selviytymiskyvystä avohoidossa sekä tuen/hoidon tarpeesta, minkä jälkeen palvelunkäyttäjä voi suunnitella asiakkaansa jatkohoidon lausuntoa hyödyntäen.

Jakson tarkoituksena on selvittää asiakkaan toimintakykyä, arjessa selviytymistä sekä psyykkistä ja somaattista tasapainoa itsenäisesti tukiasunnossa asuessa. Tapaamme asiakkaan arkipäivisin päivittäin kotikäynnillä, jossa teemme havaintoja kodin askareiden sujumisesta, henkilökohtaisen hygienian hoidosta, asioiden hoidosta, psyykkisestä voinnista yms. tai yhteisissä tiloissa järjestettävien ryhmien yhteydessä, jolloin huomioimme asiakkaan toimintakyvyn lisäksi hänen suhtautumistaan sosiaalisiin tilanteisiin. Jakson aikana arvioimme myös asiakkaan kykyä asioida kodin ulkopuolella käymällä tarvittaessa yhdessä esim. kaupassa, pankissa.

Jokaiselle arviointijaksolla olevalle henkilölle tehdään yhteenveto toimintakyvystä ja tuentarpeesta Tukikallion toim intakykymittarin, asiakkaan oman arvion sekä henkilökunnan havaintojen perusteella. Tämä kirjallinen lausunto sisältää seuraavat asiat: Itsestä huolehtiminen, henkilökohtaiset toiminnot, toiminnallinen suoriutuminen, kodinhoito, sosiaaliset suhteet, psyykkinen/fyysinen tasapaino ja päihteiden käyttö. Lisäksi annamme havaintoihimme perustuvan arvion asiakkaan asumispalvelujen tarpeesta.

Kullakin asiakkaalla on oma kalustettu asunto, jossa on varusteina kaikki tavallisen asumisen kannalta tarpeellinen. Asukas tarvitsee mukaansa omat henkilökohtaiset lääkkeet, hygieniatarvikkeet, ruokaa, vaatteet yms.© tuoremehu